Poligrafia

W branży poligrafia odnajdujemy się jako wytwórca wizytówek i innych wyrobów drukowanych. Niezależnie od tego czy druk ma się odbyć metodą tradycyjną czy cyfrową w chwili obecnej proces przygotowania do druku właściwie odbywa się bardzo podobnie – jeśli nie identycznie.

I Etap – projekt graficzny

W tym momencie projekt można zlecić profesjonalnej firmie tworzącej grafikę. Następnie wykupić projekt i przekazać np. nam do druku. Możemy go również wykonać dla Państwa w ramach naszych całkiem nie małych umiejętności i poczucia estetyki – często podkreślanych przez naszych Klientów.
Bardzo często Klienci samodzielnie wykonują takie projekty i przez pocztę elektroniczną przesyłają nam do druku.

II Etap – przygotowanie do druku (tylko druk tradycyjny – offsetowy, sitodruk)

Na tym etapie wykonywane są matryce niezbędne do druku.

III Etap – Druk

Technologia tradycyjna polega na nakładaniu poszczególnych kolorów farb na podłoże (np. papier). Każda z tych operacji wymaga żmudnego ustawiania i regulacji, a po wdrukowaniu wymagany jest pewien okres schnięcia. Technologia offsetowa jest idealna dla dużych nakładów prac.
Możliwy jest druk praktycznie na każdym rodzaju papieru (druk offsetowy) czy foliach (np. sitodruk). W przypadku wizytówek minimalny stosowany w firmie ETTA nakład to 500 szt. dla druku offsetowego i 100 szt. dla druku cyfrowego.

Typowy termin realizacji zamówień na druk prac w technologii offsetowej to ok. 7 dni, a w technologii cyfrowej to 1 dzień od momentu zatwierdzenia ostatecznego projektu i warunków.

Uwagi techniczne do przesyłanych prac:

 • Sugerujemy aby przesyłanymi formatami plików były:
  PDF – Portable Document File, chyba najbardziej odpowiedni do zapisywania projektów, precyzyjnie przenoszący wszystkie zadane ustawienia. Zapis w tym formacie w niektórych programach wiąże się z potrzebą zamiany tekstów na krzywe. CDR – Corel Draw (do wersji nie wyższej niż X4) – wszystkie teksty powinny być odpowiednią funkcją programu zamienione na krzywe.
  Uwaga: stosowanie czcionek często wiąże się z prawami autorskimi;
 • Pliki najwygodniej jest dostarczyć za pośrednictwem poczty mailowej (etta@etta.pl),
 • Należy unikać przesyłania gotowych projektów w plikach zapisanych w formatach popularnych programów jak PowerPoint (ppt), arkuszy kalkulacyjnych (np. xls), edytorów tekstów (np. doc, txt, rtf), programów do edycji zdjęć (np. jpg, tif) wszystkie te programy mają swoją indywidualną specyfikę i najczęściej nie służą wprost do publikowania w technikach poligraficznych;
 • Dobierając kolorystykę zastosowanej w projekcie grafiki, nie należy bezkrytycznie sugerować się efektami obserwowanymi na ekranie monitora. Każdy monitor jest indywidualnie wyregulowany w zakresie prezentacji kolorów jak również ustawień nasycenia, kontrastu czy jasności obrazu. W rezultacie kolor odbierany na ekranie np. jako niebieski może zostać wydrukowany jako ciemnogranatowy, a np. żółty może zostać wydrukowany jako pomarańczowy. Ten sam problem dotyczy wydruków dokonywanych na popularnych drukarkach. Aby uniknąć powyższych problemów należałoby się uzbroić w bardzo drogie, kalibrowalne monitory i profesjonalne drukarki;
 • Do określania kolorystyki należy posługiwać się tzw. skalą barw Pantone®. W ramach tego standardu każdemu kolorowi przypisany jest numer produkowanej farby drukarskiej oraz określony jest procentowy skład koloru z podstawowych kolorów CMYK . W przesyłanych pracach nie należy mieszać standardów prezentacji kolorów, tzn. standardu RGB ze standardem CMYK. Należy wtedy przekonwertować grafikę zapisaną z użyciem RGB na CMYK;
 • Należy zachować umiar w stosowaniu efektów graficznych i nie nakładaniu kilku rodzajów efektów jeden na drugi, gdyż doprowadzi to w większości przypadków do nieoczekiwanych skutków na wydruku;
 • Wszelkie pola będące tłem pracy oraz grafiki dochodzące do krawędzi projektu muszą być wyciągnięte poza obrys krawędzi na ok. 2-3 mm, czyli na tzw. spad;
 • Każda praca przygotowana do druku powinna być wyposażona w punktury/pasery/sznyty drukarskie pokazujące jaki jest zadany format pracy, gdzie przebiegają np. zagięcia czy linie cięcia;
 • Przygotowane wizytówki powinny być zapisane jako jeden użytek na jednej stronie, tzn. np. wizytówka dwustronna zapisana jako 1-sza strona na jednej stronie pliku, a następna jako kolejna strona tego samego pliku. Plik z wizytówkami dla np. 5 osób powinien być analogiczny (1 szt. zapisana na 1 stronie pliku, a nie wszystkie 5 na jednej stronie) nie zapominając oczywiście o punkturach;
 • Zadana rozdzielczość zastosowanych w pracy zdjęć/bitmap powinna być zbliżona do 300 dpi (nie niższa niż 250 dpi). Często popełnianym błędem jest chęć wykorzystania zdjęcia czy grafiki z serwisu internetowego – takie zdjęcia/grafiki najczęściej zapisane są z rozdzielczością ok. 70 dpi a to zbyt niska jakość dla potrzeb poligrafii. Pojawiają się wtedy efekty związane z zauważalną nieostrością grafik.

Zastrzegamy się, że powyższe informacje celowo napisane są lakonicznym językiem po to aby zwrócić uwagę na problem, a nie tłumaczyć zawiłości technologicznych.

Wizytówki drukujemy dwoma technologiami:

 1. druk offsetowy – minimalna ilość to 500 szt., papiery gładkie lub fakturowane.
 2. druk cyfrowy – minimalna ilość to 100 szt., papiery wyłącznie gładkie. Stosowany papier to kreda matowa lub z połyskiem 350g, satynowany 300g, kość słoniowa 300g

Wizytówki cyfrowe szybko, oznacza 1 dzień na realizację, offsetowe ok. 7 dni.