Pieczątki Automatyczne

AUTOMATY STANDARDOWE

Znakomita większość wyrabianych w naszej firmie stempli to pieczątki „firmowe” z nazwą firmy, nazwiskiem właściciela, adresem, nr telefonu czy numerami REGON i NIP oraz pieczątki imienne informujące o stanowisku oraz imieniu i nazwisku użytkownika. Dlatego też wprowadziliśmy pojęcie AUTOMATÓW STANDARDOWYCH. W takich automatach pole odcisku ma wymiar maksymalny 22 mm x 56 mm. W tej grupie umieściliśmy automaty firmy Wagraf (modele od 1s do 4s) oraz Colop (modele od Printer 10 do Printer 40). Jest to najtańsza grupa pieczątek w automatach samotuszujących.

AUTOMATY NIESTANDARDOWE

Inną grupą pieczątek są pieczątki o większej powierzchni odcisku. Taki znajdują zastosowanie przez służby księgowe do dekretacji faktur (WN/MA), do zatwierdzania merytorycznego, formalnego i rachunkowego (opisu faktur). Zastosowanie tych pieczątek znajdujemy również w bibliotekach, organizacjach, firmach i placówkach związanych z ochroną zdrowia, instytucjach finansowych itp. Do wykonania tego typu pieczątek służą nam automaty typu Wagraf 5 do Wagraf 8 czy Colop Printer 50 do 60. Oprócz tego istnieją automaty o okrągłym polu odcisku (średnica 12-50 mm) oraz o polu owalnym (eliptycznym). Pojawiły się nawet o trójkątnym polu.

AUTOMATY O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI

Dla tych z Państwa, którzy dużo stemplują, bądź dla użytkowników pieczątek z „twardszą” ręką wprowadziliśmy do oferty automaty o konstrukcji wzmocnionej (plastikowo-metalowej) np. Colop Seria 200. Automaty o bardzo dużej wytrzymałości i całkowicie metalowej konstrukcji, nazywane często „szkieletowymi” – Wagraf Huzar, Colop seria 2000. Są one szeroko stosowane np. w urzędach różnego rodzaju, w działach sekretarskich, magazynach firm i wszędzie tam, gdzie od pieczątek nie wymaga się małych gabarytów, a ich miejsce jest na biurkach a nie np. w torebkach.

automatyczne pieczątki

pieczątki automatyczne

samotuszujące pieczątki