Numeratory

Numeratory samotuszujące

W tej grupie znajdują się automaty o identycznej konstrukcji jak datowniki z tą różnicą, że zamiast daty umożliwiają odbijanie numerów od 1 do 10 i więcej cyfr w numerze.

Numeratory automatyczne

Na rynku znajduje się gama numeratorów automatycznych (m.in. firm Reiner czy Heri), w których można ustawić powtarzalność odbijanych numerów ze skokiem np. co 1 uderzenie, co 2 uderzenia lub inną przewidzianą przez producenta krotność odbić. Popularnymi dla nich zastosowaniami są seryjne numerowania druków, dokumentów, faktur itp.